استودیو لوتوس

تاریخچه ما

1387
1388
1390
1392
1393
1387

در ماه مهر ۱۳۸۷ استودیو طراحی لوتو س متولد شد . ما در ابتدا کار خود را با طراحی گرافیک و طراحی وب سایت شروع کردیم.

1388

استودیو طراحی وب

در سال ۱۳۸۹ دپارتمان طراحی گرافیک و طراحی وب با یکدیگر ادغام شده و استودیو طراحی وب را تشکیل دادند که این استودیو حاصل زحمات آقایان آل بویه و هاشمی می باشد.

1390

استودیو عکاسی لوتوس

درسال ۱۳۹۰ استودیو عکاسی لوتوس  با مدیریت آقای سامان ترابی افتتاح شد و امروزه به عنوان یکی از معتبرترین استودیو های عکاسی غرب تهران می باشد.

1392
1393

در سال ۱۳۹۳ برآن شدیم تا مجموعه قدرتمند بنا کنیم و شرکت پدیده پارسی لوتوس را تاسیس نمودیم تا با قدرت مضاعف گام به سوی جلو برداریم. این شرکت شامل زیرمجموعه های زیر می باشد :

استودیو طراحی لوتوس

استودیو طراحی وب لوتوس

استودیو عکاسی لوتوس

استودیو معماری و دکوراسیون لوتوس

و به زودی موسسه فرهنگی هنری لوتوس

استودیو لوتوس یعنی مجموعه ایی از افراد با توانایی ها و تخصص های مختلف برای تحقق رویاهای شما مخاطب گرامی مادراستدیو طراحی لوتوس به وسیله ذهن خلاق مجموعه برانیم تا با طرح ها و ایده ها پروژه های شما را به بهترین شکل پیاده سازی کرده تا بتوانیم پاسخی شایسته به اعتماد شما بدهیم

توانمندی های ما

920
مشتری رضایتمند
746
رندر3D
28980
شات عکس
57398
خط برنامه

تیم ما

سید نیما هاشمی سجادی

سید نیما هاشمی سجادی

مدیر توسعه وب

نیما به واقع مغز متقکر تیم طراحی وب لوتوس می باشد مدیری خلاق ، پر انرژی و خوش ذوق او علاوه بر برنامه نویسی علاقه ویژه ای به موسیقی دارد و ساز حرفه ای ایشان ویالون می باشد.

الناز ترابی

الناز ترابی

آرشیتکت و طراح دکوراسیون

خانم مهندس ترابی معماری خلاق و خوش ذوق هستند

یادداشت مدیرعامل

به جرأت می توان گفت : تنها،کشف فرصتهای گرانقدردربازارایران ودرلابهلای مشکلاتِ بیشمار،شمارابه مقصدنمیرساند. دراین محیط مواج،اجرای طرح هاوپیشبردن برنامههایی برای استفادهازفرصتهااست که موفقیت رارقم میزند. تیم مدیریت پدیده پارسی لوتوس ثابت کرده است که علیرغم تفاوت دردستاوردهایش درطول سالیانی که ازعمرش می گذرد،هرساله چرخ توسعهی خویش رابه پیش رانده وبین مشتریان،سهامداران وکارکنان انتظارموفقیتهای بیشتررابه عنوان یک اصل مسلم ایجادکرده است. برخی شرکتهاباقوانین اداره میشوند،برخی باسلسله مراتب،اماپدیده پارسی لوتوس،باارزشهاپیش میرود. ارزشهایی ساده امابنیادین واثربخش که سعی داریم آنهاراباسهامداران،کارمندان ومشتریان خودبه اشتراک بگذاریم. این ارزشهادرتمام ارتباطات متقابلمان هدایتگرماست. مامیخواهیم پیشروباشیم. ویژگی ممتازپدیده پارسی لوتوس،اشتیاقی بیپایان به نوآوری وبهبودمداوم کیفیت تولیدات وخدمات است. هدف ماشناخت دقیق نیازهای مشتریان وحرکت به سمت پاسخدهی به این نیازهاست،تامشتریان به سازمان‌‌هایی بابهرهوری بالاتبدیل شوند. شیوهی کارماایجادروابط بلندمدت ازطریق پاسخگویی معتبرومستمربه مشتریان وارزشآفرینی برای آنان است. سازمان ماسیستمی بازوشفاف است. مااطلاعاتی راکه گروههای ذینفع درکسبوکارماحق دسترسی به آنرادارند،داوطلبانه منتشرمیکنیم. آرمان ماایجادمحیطی است که درآن افرادمتکیبهنفس،سختکوش ونتیجه گرا،منتقد،صریح وصادق باشندوهرکس مسئولیتهای درون سازمانی واجتماعی رفتارهای خودرادانسته وبه بهترین شکل انجام دهد. مابه تعهدات خوددربرابرمشتریان،سهامداران وکارکنانمان وفاداریم واعتمادآنهاراپاس میداریم. ماافتخارمیکنیم که برای همه شرکای خودبه عنوان یک شریک تجاری پایدارشناخته شویم. درآخرتشویق کارتیمی درجهت دستیابی به اهداف وآرمانهای مشترک ازویژگیهای بارز پدیده پارسی لوتوس است. ماخانوادهای هستیم که بالندگی خودرادرارتقای توانمندیهای تیمی ونیزرشدتوانایی تک تک اعضای مانمیدانیم. امیدوارم بتوانم تحت توجهات حضرت ولیعصر ( عج ) حسب تجربیات واندوخته­های خود،دانش روز،روش­های نوین مدیریت وسرمایه انسانی ارزشمند، مجموعه راتاتحقق هرچه بهتروبیشتراین رسالت رهنمون باشیم .

                                                         حسین آل بویه

                                                      مدیرعامل و رئيس هیئت مدیره

مشتری ها ما

Client 8
Client 7
Client 6
Client 5
Client 4
Client 3
Client 2
Client 1

استودیو لوتوس به دنبال جذب نیروهای خلاق و صاحب ذوق در زمینه کاری خود می باشد ، پس اگر شما واجد شرایط هستید با ما تماس بگیرید.